Tagged
kai


photoset

lip bite

(Source: blondejongin, via kaebjjong)

11:35 am: mikakii4,308 notes

photoset

O V E R D O S E

(Source: cheolyans, via kaebjjong)

11:31 am: mikakii7,791 notes

photoset

baekh-yeol:

Kim Jongin’s side profile ft. World’s no.1 jawline

(via kaebjjong)

09:36 pm: mikakii1,741 notes

picture

(Source: luhanpyon, via kaebjjong)

09:35 pm: mikakii5,795 notes

picture

(Source: kaillusive, via kaebjjong)

09:34 pm: mikakii3,838 notes

photoset

140614 The Lost Planet in Wuhan

(Source: taekai, via kaebjjong)

09:33 pm: mikakii1,433 notes

photoset

(Source: dazzlingkai, via kaebjjong)

09:32 pm: mikakii756 notes

photoset

(Source: chanyeolismysexualfantasy, via kaebjjong)

09:31 pm: mikakii3,347 notes

picture

(Source: wuyifanxing, via kaebjjong)

07:37 pm: mikakii665 notes

photoset

precious 조니니 for kaiffeines

(Source: byunbaekku, via baekdo)

09:34 pm: mikakii3,486 notes